Zoznam škôl

ZOZNAM ŠKÔL

DSA Trebišov

Súkromná materská škola DSA

Komenského 12, 075 01 Trebišov

www.sostv.sk/o_skole/materska_skola/

email: dsa.tv@dsakademien.sk

DSA Lučenec

Súkromná základná škola s materskou školou DSA

Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec

www.zskubinyiho.edupage.org

email: dsa.lc@sdsakademien.sk

DSA Považská Bystrica

Súkromná základná škola DSA

Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica

www.zsrozkvetpb.sk

email: dsa.pb@dsakademien.sk

DSA Prešov

Súkromná základná škola DSA

Mukačevská 1, 080 01 Prešov

www.zsmukacevska.edupage.org

email: dsa.po@dsakademien.sk

DSA Sabinov

Súkromné Gymnázium DSA

Komenského 40, 083 01 Sabinov

www.gymkosb.edupage.org

email: dsa.sb@dsakademien.sk

DSA Nitra

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Novozámocká 220, 949 05  Nitra

www.sospnitra.edupage.org

email: dsa.nr@dsakademien.sk

DSA Trebišov

Súkromná stredná odborná škola DSA

Komenského 12, 075 01 Trebišov

www.sostv.sk

email: dsa.tv@dsakademien.sk

DSA Trnava

Súkromná stredná odborná škola DSA

Koniarekova 17, 918 50 Trnava

www.sospolytechnicka-tt.edupage.org

email: dsa.tt@dsakademien.sk