Často kladené otázky

FAQ

Materské školy:

Aká je cena za starostlivosť v materskej škôlke?

V škôlke sa nehradí žiadne školné. Vyberá sa len jednorázový príspevok v rámci školského roka ako je príspevok združenia rodičov, triedny fond a poistenie dieťaťa. Mesačné platby predstavuje len úhrada stravného. Bližšie info Vám radi poskytneme na každej škôlke.

Kedy je zápisné?

Termín zápisu je v priebehu apríla až mája a bude vždy upresnený riaditeľom škôlky, ale dieťa je možné prihlásiť celoročne. Radi vám s tým pomôžeme.

Aký je počet detí v priemere v jednej triede?

V triede je v optimálnom stave 15 – 17 detí.

Aký cudzí jazyk je na výber?

Na výber je anglický a nemecký jazyk.

Je to slovenská alebo nemecká materská škôlka?

Škôlka je slovenská a časť práce s deťmi je formou používania cudzieho jazyka. Máme s tým na Slovensku výborné skúsenosti.

Stredné školy:

Aké je školné na súkromnej strednej škole DSA?

Nevyberá sa žiadne školné. Štúdium je bezplatné ako na ostatných školách.

Kedy môžem dieťa prihlásiť na štúdium?

Termín zápisu je v priebehu februára až mája v závislostí od učebných resp. študijných odborov a usmernení vydaných Ministerstvom školstva a bude vždy upresnený riaditeľom školy, ale dieťa je možné prihlásiť celoročne. Radi vám s tým pomôžeme.

Môžem moje dieťa prehlásiť na štúdium na vašej škole ak študuje na inej škole?

Môžete. Prestup študentov je rovnaký a platí rovnako. Radi Vám s tým pomôžeme.

Aký cudzí jazyk je na výber?

Na výber je anglický a nemecký jazyk. Zo skúseností je  ideálne ak študujú študenti oba jazyky.

Je to slovenská alebo nemecká škola?

Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku ako na iných školách, dodržiava sa slovenský štátny vzdelávací program. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a s použitím moderných vzdelávacích metód.

Je to bilingválne vyučovanie?

Nie je to bilingválne štúdium. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a s použitím moderných vzdelávacích metód.

Aké iné benefity mi ponúka súkromná stredná škola DSA?

Výmenné jazykové pobyty, vzdelávaco – rekreačné pobyty v našom centre na Slovensku, možnosti jazykového vzdelávacia, príspevok na cestovné na jazykové pobyty, moderné interaktívne vyučovanie, inovatívne metódy a škola otvorená  študentom aj rodičom.

Základné školy:

Aké je školné na súkromnej základnej škole DSA?

Nevyberá sa žiadne školné. Štúdium je bezplatné ako na ostatných školách.

Kedy môžem dieťa prihlásiť na štúdium?

Termín zápisu je v priebehu apríla a bude vždy upresnený riaditeľom školy, ale dieťa je možné prihlásiť celoročne. Radi vám s tým pomôžeme.

Môžem moje dieťa prehlásiť na štúdium na vašej škole ak študuje na inej škole?

Môžete. Prestup žiakov je rovnaký a platí rovnako. Radi Vám s tým pomôžeme.

Aký cudzí jazyk je na výber?

Na výber je anglický a nemecký jazyk. Zo skúseností je ideálne, ak študujú žiaci oba jazyky.

Je to slovenská alebo nemecká škola?

Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku ako na iných školách a dodržiava sa slovenský štátny vzdelávací program. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a to s použitím moderných vzdelávacích metód.

Je to bilingválne vyučovanie?

Nie je to bilingválne štúdium.Vyučovanie prebieha v jazyku slovenskom. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a s použitím moderných vzdelávacích metód.

Aké iné benefity mi ponúka súkromná základná škola DSA?

Výmenné jazykové pobyty, vzdelávaco- rekreačné pobyty v našom centre na Slovensku, príspevky na jazykové vzdelávanie, príspevky na testovanie v cudzom jazyku, príspevok na cestovné, moderné interaktívne vyučovanie, inovatívne metódy a škola otvorená žiakom aj rodičom.

Kontaktujte nás: