Stredné školy

DE neaktivna

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Našim cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu.

Našimi prioritami pre našich študentov sú najmä:

Využitie moderných a efektívnych edukačných metód

Atraktívne moderné prostredie a profesionálny prístup

Bezplatné vzdelávanie

Zahraničné výmenné programy

Uplatnenie v praxi

Interaktívne vybavené učebne

Štúdium jazykov

Vzdelávanie prispôsobené požiadavkám európskeho trhu práce

Spolupráca s firmami a zahraničnými partnermi

Rozvíjame samostatnosť, dynamiku a kreativitu študentov  pre uplatnenie sa na trhu práce

Účasť v medzinárodných projektoch

Perspektívne študijné odbory

Zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania

Možnosť pokračovať v štúdiu v zahraničí

Spolupráca s vysokými školami na Slovensku aj v zahraničí

Kvalitné jazykové vyučovanie v anglickom a nemeckom jazyku

dsa-stredne-skoly
dsa-zakladne-skoly

Najčastejšie otázky:

Aké je školné na súkromnej strednej škole DSA?

Nevyberá sa žiadne školné. Štúdium je bezplatné ako na ostatných školách.

Kedy môžem dieťa prihlásiť na štúdium?

Termín zápisu je v priebehu februára až mája v závislostí od učebných resp. študijných odborov a usmernení vydaných Ministerstvom školstva a bude vždy upresnený riaditeľom školy, ale dieťa je možné prihlásiť celoročne. Radi vám s tým pomôžeme.

Môžem moje dieťa prehlásiť na štúdium na vašej škole ak študuje na inej škole?

Môžete. Prestup študentov je rovnaký a platí rovnako. Radi Vám s tým pomôžeme.

Aký cudzí jazyk je na výber?

Na výber je anglický a nemecký jazyk. Zo skúseností je  ideálne ak študujú študenti oba jazyky.

Je to slovenská alebo nemecká škola?

Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku ako na iných školách, dodržiava sa slovenský štátny vzdelávací program. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a s použitím moderných vzdelávacích metód.

Je to bilingválne vyučovanie?

Nie je to bilingválne štúdium. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. Je však posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a s použitím moderných vzdelávacích metód.

Aké iné benefity mi ponúka súkromná stredná škola DSA?

Výmenné jazykové pobyty, vzdelávaco – rekreačné pobyty v našom centre na Slovensku, možnosti jazykového vzdelávania, príspevok na cestovné na jazykové pobyty, moderné interaktívne vyučovanie, inovatívne metódy a škola otvorená študentom aj rodičom.

Mám záujem o viac informácií: