Manažment DSA

Ing. Alexander Frič, riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie DSA v Žiari nad Hronom.

Ing. Marek Nikel MBA

Predseda predstavenstva DSA
Štatutár škôl Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) na Slovensku
Člen prezídia Európskej asociácie inštitúcií pre odborné vzdelávanie (EVBB)

Dr. Axel Hartmann

Zodpovedný za vzťahy s verejným a hospodárskym sektorom

Dlhoročný nemecký diplomat, ktorý pôsobil na pozíciách:
Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku
Konzul Spolkovej republiky Nemecko v Taliansku
Konzul Spolkovej republiky Nemecko v Maďarsku

Mgr. Anna Sládeková

Vedúca školského úradu DSA

Mgr. Miroslav Tóth

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA Trebišov

Doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.

Riaditeľ Súkromného gymnázia DSA Sabinov

Dr. Bernhard Beckmann

Člen dozornej rady DSA
Predseda dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)
Viceprezident Európskej asociácie inštitúcií pre odborné vzdelávanie (EVBB)

Pôsobí v poradných orgánoch pre odborné vzdelávanie na rozličnej úrovni
Forschungsnetz frühe Bildung Sachsen Anhalt (FFB)
Steinbeis-Transfer-Institut für angewandte europäische Gesundheits und Erziehungswissenschaften

Prof. Dr. habil. Richard Teßmer

Predseda dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

Dr. Eckhard Fischer

člen dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft

Prof. Dr. habil. Christine Krätzschmar

Zástupkyňa vysokej školy Steinbeis-Hochschule Berlin

Berthold Kuhn

Člen dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

Ernst Wilhelm Stothfang

Člen dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

Centrála EBG v Nemecku

centrala-EBG
steinbeis_13_0198