Materské školy

Prečo sa rozhodnúť pre materskú školu v správe DSA?

Naše zahraničné know-how je založené na plnom rešpektovaní senzitívneho obdobia dieťaťa. Otvorený formát našich materských škôl je založený hlavne na jazyku, pohybe a komfortu pre deti.

Našimi prioritami sú najmä:

  • Slovenská škôlka s denným vyučovaním cudzieho jazyka
  • Kvalitné predprimárne vzdelávanie
  • Kontakt s prírodou a zvieratkami
  • Podnetné a bezpečné prostredie
  • Každodenné športové aktivity
  • Spolupráca so ZUŠ
  • Objavovanie sveta a jeho fungovania pokusmi, experimentovaním a zábavou
  • Práca sa deťmi v malých skupinkách
dsa-materske-skoly

Najčastejšie otázky:

Aké je školné?

Školné závisí od konkrétnej škôlky. Bližšie info Vám radi poskytneme na každej škôlke.

V trebišovskej škôlke sa hradí školné vo výške 15 eur mesačne. Školné je rovnaké ako v mestských materských školách v Trebišove nie vyššie ani nižšie. Je to jediný náš zdroj financií, ktorý máme ako materská škola a pokrývame tým edukačné potreby našich detí. Školné neplatia deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, tak ako to udáva školský zákon.

Kedy môžem dieťa zapísať?

Termín zápisu je v priebehu apríla až mája a bude vždy upresnený riaditeľom škôlky, ale dieťa je možné prihlásiť celoročne. Radi vám s tým pomôžeme.

Koľko detí je v triede?

V triede je v optimálnom stave 15 – 17 detí.

Aký cudzí jazyk je na výber?

Na výber je anglický a nemecký jazyk.

V akom jazyku prebieha výučba?

Materská škola je slovenská a časť práce s deťmi je formou používania cudzieho jazyka. Máme s tým na Slovensku výborné skúsenosti.

Mám záujem o viac informácií: