Nadpodnikové vzdelávacie centrum

Chcete sa stať partnerom DSA?

Hľadáte kompetentného partnera pre prípravu Vašich budúcich zamestnancov? Sme flexibilná spoločnosť so záujmom vychovávať našich študentov pre potreby praxe, disponujeme dostatočným odborným aj materiálnym zázemím.

Ako certifikovaný zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania máme oprávnenie používať označenie Nadpodnikové vzdelávacie centrum pre oblasť strojárstva, elektrotechniky a automobilového priemyslu, čo nám umožňuje zabezpečiť pre našich partnerov:

  • Poskytovať praktické vyučovanie žiakom, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu v SDV
  • Uskutočňovať odbornú prípravu inštruktorov a hlavných inštruktorov
  • Kvalita odborného vyučovania je nastavená podľa potrieb trhu práce, teda podľa potrieb každého partnera
  • V našom portfóliu máme akreditované kurzy celoživotného vzdelávania, ktoré môžete ponúknuť vašim zamestnancom

Skúseností s duálnym a odborným vzdelávaním v praxi a partnerská sieť po celej Európe z nás robia kompetentného a kredibilného partnera aj pre Váš región.

Sme spoločnosťou, ktorá má v Spolkovej republike Nemecko silné zázemie v priemysle a disponuje bohatými skúsenosťami v oblasti výchovy kvalifikovaných pracovníkov na rôznych úrovniach. Na Slovensko prinášame učebné odbory podľa nemeckých vzorov, ktoré potrebuje nielen slovenský, ale aj nemecký priemysel.

V prípade záujmu o stretnutie sa na nás prosím obráťte prostredníctvom kontaktného formulára.

Hlavné výhody partnerstva s DSA sú najmä:

  • kompetentný partner s relevantnými skúsenosťami
  • priama väzba na dlhoročné skúsenosti s duálnym vzdelávaním nemeckej materskej spoločnosti
  • moderné a v praxi používané materiálno-technologické vybavenie kurzov
  • aktívny proklientsky prístup