Chcete sa stať partnerom DSA?

Chcete sa stať partnerom DSA?

Hľadáte kompetentného partnera pre výchovu Vašich budúcich zamestnancov? Sme flexibilná spoločnosť so záujmom vychovávať našich študentov pre potreby praxe, disponujeme dostatočným odborným aj materiálnym zázemím.

Desaťročia skúseností s duálnym a odborným vzdelávaním v praxi a partnerská sieť po celom svete z nás robia kompetentného a kredibilného partnera aj pre Váš región.

Sme spoločnosťou, ktorá má v Spolkovej republike Nemecko silné zázemie v priemysle a disponuje bohatými skúsenosťami v oblasti výchovy kvalifikovaných pracovníkov na rôznych úrovniach. Na Slovensko prinášame učebné odbory podľa nemeckých vzorov, ktoré potrebuje nielen slovenský, ale aj nemecký priemysel.

V prípade záujmu o stretnutie sa na nás prosím obráťte prostredníctvom kontaktného formulára.

Hlavné výhody partnerstva s DSA sú najmä:

  • kompetentný partner s relevantnými skúsenosťami
  • priama väzba na dlhoročné skúsenosti s duálnym vzdelávaním nemeckej materskej spoločnosti
  • moderné a v praxi používané materiálno-technologické vybavenie kurzov
  • aktívny proklientsky prístup