O DSA

UA neaktivna

O spoločnosti DSA

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier.

Desaťročia skúseností s duálnym a odborným vzdelávaním v praxi a partnerská sieť po celom svete z nás robia kompetentného a kredibilného partnera aj pre Váš región.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

  • Kvalitné jazykové vyučovanie v anglickom a nemeckom jazyku
  • Vychovávať a viesť študentov k samostatnosti, logickému mysleniu a vzťahu k technike a inováciam
  • Kvalitné odborné vzdelávanie s prvkami duálneho vzdelávania

Programy inovačného vzdelávania:

  1. Rozvoj komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

Evidenčné číslo oprávnenia: 30/2022 – IV

Cieľová skupina programu:

  • Kategória: učiteľ materskej školy, vychovávateľ

 

  1. Dištančné vzdelávanie a praktický výcvik v technických odboroch

Evidenčné číslo oprávnenia: 31/2022 – IV

Cieľová skupina programu:

  • Kategória: učiteľ strednej školy, majster odbornej výchovy

 

HODNOTIACI DOTAZNÍK

 

V prípade záujmu alebo ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese: info@dsakademien.sk.

Viac o školách v sieti DSA si môžete pozrieť v reportáži z relácie Svet technológií na TA3.