Súkromné gymnázium DSA Sabinov – najbližšie v okolí

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Našim cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. Zároveň prinášame nové trendy vo vzdelávaní a priamo prepájame školy so zamestnávateľmi. Naši absolventi majú 95% úspešnosť zamestnania sa.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

  • Kvalitné bezplatné odborné vzdelávanie.
  • Kvalitná jazyková výučba nemeckého, ruského a anglického jazyka. Naši žiaci vedú pravidelné online konverzácie s učiteľmi z Nemecka.
  • Vychovávať a viesť študentov k samostatnosti, logickému mysleniu a vzťahu k technike a inováciam.

Súkromné 4. ročné gymnázium

Gymnázium má silnú orientáciu na prírodovedné predmety, čím vytvára výborné predpoklady pre maturantov uspieť na vysokých školách ako medicína, psychológia, či technické odbory. Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú exkurzií do Nemecka, kde majú aj možnosť letnej brigády. Rodinná atmosféra školy zase dáva príležitosť študentom presadiť svoje nápady a kreativitu. Zároveň u našich študentov budujeme manažérske zručnosti, aby boli hneď po zložení maturitnej skúšky pripravení pre pracovný trh. Všetci sa môžu prejaviť.

Výhodou Súkromného Gymnázia DSA je jeho dostupnosť vlakom, autobusom a bicyklom.

Bližšie informácie

Ak máte otázky týkajúce sa prihlášky alebo samotného štúdia, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 51 756 79 50 alebo vyplnením formuláru.

Škola je zapojená do programu