Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava – kreatívna škola

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Našim cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. Zároveň prinášame nové trendy vo vzdelávaní a priamo prepájame školy so zamestnávateľmi. Naši absolventi majú 95% úspešnosť zamestnania sa.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

  • Kvalitné bezplatné odborné vzdelávanie.
  • Štúdium v systéme duálneho vzdelávania.
  • Kvalitná jazyková výučba nemeckého, ruského a anglického jazyka. Naši žiaci vedú pravidelné online konverzácie s učiteľmi z Nemecka.

Súkromná stredná odborná škola DSA Trnava – Nositeľka Národnej ceny za kvalitu odborného vzdelávania v kategórii Profesijný rozvoj zamestnancov.

Perspektívny odbor MECHANIK MECHATRONIK

Študijný odbor MECHANIK MECHATRONIK zaistí budúcnosť vášho syna alebo vašej dcéry

Stredoškolské vzdelanie s maturitou s uplatnením prednostne v automobilovom priemysle. Práca mechatronika spočíva v kontrole, oprave, inštalácii a programovaní strojov a zariadení.

Vďaka štúdiu na našej škole sa vaše dieťa stane špecialistom v elektrotechnike, pneumatike, hydraulike a programovaní CNC, PLC strojov a robotov.

Čo získava študent v odbore Mechanik mechatronik?

 

  1. Bezplatné štúdium na súkromnej škole
  2. Mesačné štipendium vo výške 60-150 EUR
  3. Možnosť učiť sa na škole s inovatívnymi vzdelávacími postupmi
  4. Možnosť praxe vo firmách ako Mondelēz, Peugeot, Šimunek,
  5. Zamestnanie v modernom, automatizovanom a čistom prostredí
  6. Veľa ďalších výhod

Ďalšie možnosti štúdia pre chlapcov a dievčatá

Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. Na základe jeho úspešného zvládnutia žiak získa výučný list alebo maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.

Autoopravár mechanik

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania. Zamestnávateľom pre získanie praxe počas štúdia je spoločnosť Autoprofit.

Absolvent si nájde zamestnanie ako kvalifikovaný pracovník v automobilovom priemysle, v autoservisoch a iných prevádzkach kde sa vykonáva údržba, diagnostika, opravy, servis a montáž automobilov alebo ich častí. V spojení s vodičským oprávnením skupiny C, možnosť práce vodiča z povolania v osobnej a nákladnej doprave. Po získaní maturitného vysvedčenia možnosť zamestnať sa, ako riadiaci pracovník na nižšom stupni riadenia v oblasti organizácie a riadenia dopravy v rôznych podnikoch a firmách. So získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač.

Možnosť pokračovať v štúdiu u nás v dennej forme nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo a získanie maturitného vysvedčenia.

Viac informácií o výhodách štúdia v Autoprofit Galanta nájdete tu.

Žiadosť o duálne vzdelávanie v odbore auto opravár – mechanik stiahnete tu.

Mechanik strojov a zariadení

Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník pre činnosti prevádzkového charakteru, pre prípravu a vykonávanie bežných, stredných i generálnych opráv strojov a zariadení, vzduchotechniky, prevádzkový zámočník, ktorý ovláda ručné a strojové obrábanie materiálov, zváranie, výrobu a montáž strojových súčiastok a zariadení.

Logistika

Absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný pracovník na úrovni stredného výkonného manažmentu pre činnosti prevádzkového charakteru pre prípravu a vykonávanie bežných, stredných i generálnych operácií v logistických centrách. Bude poznať logistické procesy medzi nákupom a distribúciou a bude uplatniteľný v širokom spektre spoločností pôsobiacich v západoslovenskom regióne. Špecializácia na administratívne činnosti a dôsledné poznanie procesov a najnovších metód zaručí po škole dobrú pozíciu u zamestnávateľov alebo kvalitné východisko pre štúdium na vysokej škole.

Mechanik hasičskej techniky

Absolvent je kvalifikovaný na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách hasičskej ochrany, vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach. Vie viesť príslušnú dokumentáciu, bežné opravy, údržbu, uskladnenie, nákup prípadne vyraďovanie strojov, súčiastok hasičského výstroja a hasičskej techniky.

Okrem uvedeného uplatnenia študijný odbor pripravuje žiaka na štúdium na vysokých školách hasičského zamerania. Súčasťou výuky je zváračský kurz.

Mechanik mechatronik

Študijný odbor MECHANIK MECHATRONIK zaistí budúcnosť vášho syna alebo vašej dcéry.

Stredoškolské vzdelanie s maturitou s uplatnením prednostne v automobilovom priemysle. Práca mechatronika spočíva v kontrole, oprave, inštalácii a programovaní strojov a zariadení.

Vďaka štúdiu na našej škole sa vaše dieťa stane špecialistom v elektrotechnike, pneumatike, hydraulike a programovaní CNC, PLC strojov a robotov.

DSA podporuje robotizáciu a modernizáciu škôl

V roku 2021 – 2022 vzniknú 2 tréningové centrá pre výučbu v odboroch mechanik-mechatronik, mechanik strojov a zariadení, mechanik hasičskej techniky, autoopravár mechanik, stolár a logistika.

Ešte v tomto roku sme začali s výstavbou nového technologického centra za štyri milióny eur priamo v areáli školy. Centrum bude zamerané na rozvoj zručností pri práci s rôznymi druhmi robotov, automatizovanými výrobnými linkami a digitalizáciu dát vo výrobnom procese. Po dokončení má byť najmodernejším technologickým vzdelávacím centrom v trnavskom regióne. Aj zamestnávatelia ho budú môcť využívať pre tréningy svojich pracovníkov, keďže vybavenie haly bude zodpovedať podmienkam Priemyslu 4.0.

Odborné učebne budú vybavené najmodernejšími zariadeniami, vrátane rozličných typov robotov. K dispozícii budú aj automatizované výrobné linky určené na vzdelávacie účely pre žiakov, kde sa naučia spoznávať princípy automatizácie vo výrobe, základy pneumatiky aj hydrauliky.

Bližšie informácie

Ak máte otázky týkajúce sa prihlášky alebo samotného štúdia, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 33 598 30 12 alebo vyplnením formuláru.

Škola je zapojená do programu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote.

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia.

Naši žiaci si vyskúšali dobrodružnú expedíciu, ktorá je výzvou k prekonaniu obáv z neznámeho a príležitosťou vyraziť s partou na niekoľko dní objavovať zaujímavé miesta na Slovensku a v zahraničí.