Štúdium v zahraničí

Štúdium v zahraničí s DSA

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier.

Možnosti štúdia v zahraničí sú najmä:

po ukončení povinnej 10 ročnej školskej dochádzky majú možnosť žiaci pokračovať na dennom štúdiu na vybranej strednej škole v Nemecku

po ukončení strednej školy majú možnosť pokračovať na vybranej Fachschule v Nemecku

po strednej škole môžu pokračovať na bakalárskom štúdiu v zahraničí

možnosť štúdia na jazykovom inštitúte v Magdeburgu a získať úroveň nemeckého jazyka B1, B2 alebo C1.