Regionálne tréningové centrá

Regionálne tréningové centrá

Popri našich školách máme záujem zriaďovať špičkovo vybavené tréningové centrá s cieľom vytvoriť z našich škôl miesta, kde priemysel nájde svoju oporu. Práve v spolupráci medzi školami a zamestnávateľmi  podľa nemeckého vzoru, vidíme najväčšiu výhodu, ktorú môžeme poskytnúť našim študentom.

Aké sú hlavné výhody regionálnych tréningových centier v správe DSA?

  • kompetentný partner s relevantnými skúsenosťami
  • vzdelávanie prebieha v súlade so slovenskými akreditáciami avšak podľa nemeckých vzorov
  • moderné a v praxi používané materiálno-technologické vybavenie kurzov
  • možnosť vytvorenia akreditovaného kurzu podľa vašich požiadaviek
  • aktívny proklientsky prístup

Televízia TA3 priniesla v relácii Svet technológií reportáž o troch stredných odborných školách v portfóliu DSA v Nitre, Trnave a Trebišove, ktoré novým prístupom reagujú na výzvy revolúcie Priemysel 4.0. Budujú inovatívne školy s technológiami z praxe, aby sa študenti čo najskôr mohli oboznamovať s robotmi a ďalšími modernými prístrojmi a zariadeniami. Na odbornú prípravu slúžia nové tréningové haly a školy v rámci duálneho vzdelávania úzko spolupracujú so špičkovými firmami v regióne.