Súkromná obchodná akadémia DSA Žiar nad Hronom – jednotka v regióne

Prečo sa rozhodnúť pre strednú školu pod správou DSA?

Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Naším cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. Zároveň prinášame nové trendy vo vzdelávaní a priamo prepájame školy so zamestnávateľmi. Naši absolventi majú 95 % úspešnosť zamestnania sa.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

  • Kvalitné bezplatné odborné vzdelávanie.
  • Štúdium v systéme duálneho vzdelávania.
  • Možnosť získať certifikované osvedčenie z účtovníctva od firmy Kros.
  • Možnosť získať osvedčenie o absolvovaní štátnej skúšky z písania na PC.
  • Inovatívne metódy vzdelávania – každodenná práca s IT, účtovanie v programe Omega, Olymp a Alfa plus, výučba ANJ pomocou elektronickej učebnice.

U nás je to o ľuďoch.

Stiahnite si prezentáciu, kde sa dozviete viac o škole a našich učiteľoch.

Jednotka v regióne

Študijný odbor 6317  – obchodná akadémia zaistí budúcnosť vášho syna alebo vašej dcéry. Stredoškolské vzdelanie s maturitou s uplatnením v podnikateľskej sfére a na trhu práce v rôznych profesiách: ekonóm, účtovník, personalista, administratívny pracovník, osobný asistent, skladník,  finančný a poisťovací poradca, pokladník, obchodný referent, zapisovateľ na súde, marketingový pracovník, osobný bankár-poradca klienta,  atď.

Za viac ako 14 rokov existencie školy 2005 – 2019 úspešne ukončilo štúdium vyše 700 absolventov, z nich 65 % pokračovalo v ďalšom štúdiu na vysokých školách ekonomického zamerania, s ktorými má naša škola rozvinutú spoluprácu.

Bližšie informácie

Ak máte otázky týkajúce sa prihlášky alebo samotného štúdia, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 45 6723804 alebo vyplnením formuláru.