Patrí politika do školy?

Tak s touto netradičnou otázkou nás v októbri 2018 prekvapili na workshope k tejto téme zástupcovia Centra pre európsku politiku, ktoré je spoločne s nemeckou Nadáciou Konráda Adenauera organizátorom projektu. Počiatočnú skepsu vystriedal záujem a nakoniec vtiahnutie do samotného projektu. Výsledkom workshopu bolo totiž zapojenie sa našej školy do aktivít na zlepšenie
okolia.

Z počiatočných 5-tich tímov zostal napokon iba jeden. Aj to je potvrdenie skutočnosti, že v oblasti občianskej angažovanosti máme čo doháňať. Tím druhákov, ktorý vytrval, si za svoj cieľ zvolil zlepšenie školského procesu v našej škole a to v podobe možnosti zabezpečenia teplých obedov počas školského vyučovania. V priebehu štyroch mesiacov museli dať hlavy dokopy a vymyslieť, ako to dosiahnuť. Tento utorok výsledok svojho výskumu prezentovali pred svojimi spolužiakmi, ale hlavne pred zástupcom Centra pre európsku politiku, pánom Kamilom Sládekom a aj pred jeho ukrajinskou kolegyňou, pani Galinou Levko, učiteľkou z obce Dovhe. V podstate sme sa tak stali súčasťou medzinárodného projektu, ktorý má zvýšiť záujem mladých ľudí o verejné dianie. Má rozširovať schopnosti a hlavne pocit dôležitosti a poznanie, že ak niečo chceme, treba sa ozvať
a niečo pre to urobiť.

Obrázok2

Šimon Antal a Kristián Maštalír, žiaci II.M, pripravili prezentáciu o tom, ako zisťovali záujem o obedy na škole – teda že museli vytvoriť dotazník, otázky doň, ktoré 5x menili, potom ho rozdali po jednotlivých triedach, zozbierali, spočítali, prepočítali na percentá….naučili sa popri tom všetko možné.  Výsledky svojich aktivít teraz na prezentácii predstavili. Zistili, že  že existuje možnosť teplých obedov za určitých podmienok. A tie si ešte preveria v nasledujúcom dotazníku. Prekvapili však aj tým, ako svoju prácu odprezentovali a dostali za to veľkú pochvalu od členov komisie.

Ak by sme sa mali zamyslieť na takýmito aktivitami a ich užitočnosťou, veľa napovedal postup samotných žiakov. Spočiatku si neverili, boli utiahnutí a neverili ani svojmu nápadu, svojej myšlienke. Na konci celého bolisami zo seba uveličení, čo všetko dokázali. A dostavil sa aj pocit hrdosti na seba samého. Rovnako pocit dôležitosti, že majú silu meniť svet okolo seba. A presne o to v tomto medzinárodnom projekte ide.

Obrázok3