A zrazu si všetci môžeme vyskúšať homeschooling

Dnes už všetci tušíme, že sa brány škôl len tak skoro neotvoria.

Učitelia našej školy sa ihneď prispôsobili novej situácii a žiakov začali vyučovať on-line. Nie však podľa klasického rozvrhu. Keďže zosúladiť vyučovanie na 2. stupni nebolo ľahké, jednotlivé predmety sme si rozdelili podľa zamerania nasledovne: pondelok – deň jazykov, utorok – technický deň, streda – prírodovedný deň, štvrtok – humanitný deň a piatok – deň materinského jazyka.

A tak naši učitelia a žiaci (nielen) počas týchto mimoriadnych dní využívajú rôzne výučbové portály:

– Edupage – tu prebieha nielen komunikácia so žiakmi, ale aj s rodičmi o prebiehajúcom vzdelávaní

– bezkriedy.sk – cez tento portál zadávame žiakom niektoré úlohy, napr. prezentácie, pracovné listy atď. Obľúbené sú hlavne on-line testy, ktoré učiteľom automaticky dávajú aj spätnú – testy sú nielen automaticky vyhodnotené, ale aj žiaci vidia, kde urobili prípadné chyby a môžu sa z nich poučiť)

– Taktik – toto vydavateľstvo nám zadarmo sprístupnilo kompletnú ponuku interaktívnych pracovných zošitov, s ktorými žiaci už niekoľko rokov pracovali v tlačenej podobe

– Wocabee – využívaný pri výučbe cudzích jazykov na precvičenie slovíčok

– E-učebnice – ich ponuka je využívaná hlavne na biológii – nachádzajú sa tam kvízy, doplňovačky atď.

Na 1. stupni sú využívané hlavne portály: Eitec online, matika.in.sk, gretka.in.sk, zlatka.in.sk a viemeposlovensky.sk

Žiakom sme odporučili aj iné zaujímavé výučbové stránky, ako napr. O škole, Planéta vedomostí, Scratch atď., rôzne vzdelávacie videá cez YouTube (Dejepis inak, Baštrnk Michal Kubovčík atď.) ktoré môžu sami využívať.

Žiaci od svojich učiteľov SJL dostávajú aj odkazy na zaujímavé videá spisovateľa a textára Daniela Heviera, stojaceho za vzdelávacím projektom Radostná škola. V nich napĺňa svoju myšlienku: „Chcel by som, aby deti pri učení ani nezbadali, že sa učia.“ A práve o to sa snažia aj učitelia našej školy – v momentálnej krízovej situácii svojich žiakov vyučovať zaujímavým a nevtieravým spôsobom…

Ako uviedla p. uč. Lapínová, odozva žiakov je veľmi pozitívna – kladne hodnotíme komunikáciu so žiakmi, zlepšilo sa porozumenie medzi učiteľmi a žiakmi (aj opačne) i medzi žiakmi navzájom, pretože v rámci skupiny si pomáhajú. Keď niekto niečo nechápe, tak si to spoločne vysvetľujeme v skupine. Na odstraňovaní chýb neustále pracujeme a snažíme sa zlepšovať vyučovanie z domova. Podľa p. uč. Gubovej je hlavným negatívom absencia priameho sociálneho kontaktu so žiakmi. P. riaditeľka Dymová ako negatíva vníma občasné zlyhávanie techniky a aj to, že takéto vzdelávanie je neosobné a chladné, že chýba citový kontakt.

Autor textu: Mgr. Martina Banská, SZŠ s MŠ DSA v Lučenci