Zoznam škôl

ZOZNAM ŠKÔL

DSA Trebišov

Súkromná materská škola DSA

Komenského 12, 075 01 Trebišov

www.sostv.sk/o_skole/materska_skola/

DSA Lučenec

Súkromná základná škola s materskou školou DSA

Námestie Kubínyiho 42/6, 984 01 Lučenec

www.zskubinyiho.edupage.org

DSA Považská Bystrica

Súkromná základná škola DSA

Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica

www.zsrozkvetpb.sk

DSA Prešov

Súkromná základná škola DSA

Mukačevská 1, 080 01 Prešov

www.zsmukacevska.edupage.org

DSA Sabinov

Súkromné Gymnázium DSA

Komenského 40, 083 01 Sabinov

www.gymkosb.edupage.org

DSA Nitra

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Novozámocká 220, 949 05  Nitra

www.sospnitra.edupage.org

DSA Trebišov

Súkromná stredná odborná škola DSA

Komenského 12, 075 01 Trebišov

www.sostv.sk

DSA Trnava

Súkromná stredná odborná škola DSA

Koniarekova 17, 918 50 Trnava

www.sospolytechnicka-tt.edupage.org

Zoznam škôl P