Regionálne rekvalifikačné centrá

Regionálne rekvalifikačné centrá

Popri našich školách máme záujem zriaďovať špičkovo vybavené rekvalifikačné centrá s cieľom vytvoriť z našich škôl miesta, kde priemysel nájde svoju oporu. Práve v spolupráci medzi školami a zamestnávateľmi  podľa nemeckého vzoru, vidíme najväčšiu výhodu, ktorú môžeme poskytnúť našim študentom.

Aké sú hlavné výhody regionálnych rekvalifikačných centier v správe DSA?

kompetentný partner s relevantnými skúsenosťami

vzdelávanie prebieha v súlade so slovenskými akreditáciami avšak podľa nemeckých vzorov

moderné a v praxi používané materiálno-technologické vybavenie kurzov

možnosť vytvorenia akreditovaného kurzu podľa vašich požiadaviek

aktívny proklientsky prístup