Pre médiá

Kontakt pre médiá:
JUDr. Slavomír Maličkay
riaditeľ pre komunikáciu
malickay@dsakademien.sk
mobil : 0905 550 009

Logo DSA

LOGO DSA ZNAK

Logo DSA + Text

Logo DSA 15.4