O DSA

UA neaktivna

O spoločnosti DSA

Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier.

Desaťročia skúseností s duálnym a odborným vzdelávaním v praxi a partnerská sieť po celom svete z nás robia kompetentného a kredibilného partnera aj pre Váš región.

Našimi prioritami pre študentov sú najmä:

Kvalitné jazykové vyučovanie v anglickom a nemeckom jazyku

Vychovávať a viesť študentov k samostatnosti, logickému mysleniu a vzťahu k technike a inováciam

Kvalitné odborné vzdelávanie s prvkami duálneho vzdelávania