Materské školy

Prečo sa rozhodnúť pre materskú školu v správe DSA?

Naše zahraničné know-how je založené na plnom rešpektovaní senzitívneho obdobia dieťaťa. Otvorený formát našich materských škôl je založený hlavne na jazyku, pohybe a komfortu pre deti.

Našimi prioritami sú najmä:

 • Slovenská škôlka s denným vyučovaním cudzieho jazyka
 • Kvalitné predprimárne vzdelávanie
 • Kontakt s prírodou a zvieratkami
 • Podnetné a bezpečné prostredie
 • Každodenné športové aktivity
 • Spolupráca so ZUŠ
 • Objavovanie sveta a jeho fungovania pokusmi, experimentovaním a zábavou
 • Práca sa deťmi v malých skupinkách
dsa-materske-skoly

Čo je duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania a prípravy, ktorým sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Výhody pre žiaka zapojeného do systému duálneho vzdelávania

 • Žiak počas praktického vyučovania získava pracovné návyky a zručnosti v reálnych pracovných podmienkach vo firme.
 • Príspevok na stravné a pracovné oblečenie.
 • Firemné štipendium a odmenu za produktívnu prácu podľa dohody.
 • Možnosť získať pracovnú zmluvu ihneď po skončení štúdia.

Ako sa zapojiť do systému duálneho vzdelávania

 • Vybrať si študijný odboru na našej škole
 • Vybrať si firmu (nášho partnera), ktorá má certifikáciu pre systém duálneho vzdelávania a má so školou podpísanú duálnu zmluvu
 • Škola zorganizuje stretnutie žiaka, jeho zákonného zástupcu a zástupcu firmy
 • Zákonný zástupca s vybranou firmou uzavrú učebnú zmluvu

Všetky podstatné informácie nájdete na:  www.dualnysystem.sk.

Najčastejšie otázky:

Toggle title

V materskej škole sa nehradí žiadne školné. Vyberá sa len jednorázový príspevok v rámci školského roka ako je príspevok združenia rodičov, triedny fond a poistenie dieťaťa. Mesačné platby predstavuje len úhrada stravného. Bližšie info Vám radi poskytneme na každej škôlke.

Toggle title

Termín zápisu je v priebehu apríla až mája a bude vždy upresnený riaditeľom škôlky, ale dieťa je možné prihlásiť celoročne. Radi vám s tým pomôžeme.

Toggle title

V triede je v optimálnom stave 15 – 17 detí.

Toggle title

Na výber je anglický a nemecký jazyk.

Toggle title

Materská škola je slovenská a časť práce s deťmi je formou používania cudzieho jazyka. Máme s tým na Slovensku výborné skúsenosti.

Mám záujem o viac informácií: