Manažment DSA

CC_20190213_123023 2

Ing. Marek Nikel MBA

Predseda predstavenstva DSA
Štatutár škôl Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) na Slovensku
Člen prezídia Európskej asociácie inštitúcií pre odborné vzdelávanie (EVBB)

CC_20190213_140559 2

Dr. Axel Hartmann

Zodpovedný za vzťahy s verejným a hospodárskym sektorom

Dlhoročný nemecký diplomat, ktorý pôsobil na pozíciách:
Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku
Konzul Spolkovej republiky Nemecko v Taliansku
Konzul Spolkovej republiky Nemecko v Maďarsku

CC_20190213_150426 2

JUDr. Slavomír Maličkay

Zodpovedný za komunikáciu a vzťahy s médiami

Pôsobil ako generálny riaditeľ vydavateľa Hospodárskych novín (HN)
Pôsobil vo funkcií riaditeľa pobočky nemeckej vysokej školy na Slovensku

Anka

Mgr. Anna Sládeková

Vedúca školského úradu DSA

Miroslav Toth 2

Mgr. Miroslav Tóth

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA Trebišov

Backmann foto - circle 2

Dr. Bernhard Beckmann

Člen dozornej rady DSA
Predseda dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)
Viceprezident Európskej asociácie inštitúcií pre odborné vzdelávanie (EVBB)

Pôsobí v poradných orgánoch pre odborné vzdelávanie na rozličnej úrovni
Forschungsnetz frühe Bildung Sachsen Anhalt (FFB)
Steinbeis-Transfer-Institut für angewandte europäische Gesundheits und Erziehungswissenschaften

EBG logo

Prof. Dr. habil. Richard Teßmer

Predseda dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

EBG logo

Dr. Eckhard Fischer

člen dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft

EBG logo

Prof. Dr. habil. Christine Krätzschmar

Zástupkyňa vysokej školy Steinbeis-Hochschule Berlin

EBG logo

Berthold Kuhn

Člen dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

EBG logo

Ernst Wilhelm Stothfang

Člen dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

Centrála EBG v Nemecku

centrala-EBG
steinbeis_13_0198