Manažment DSA

CC_20190213_123023 2

Ing. Marek Nikel

Predseda predstavenstva DSA
Štatutár škôl Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) na Slovensku.

CC_20190213_140559 2

Dr. Axel Hartmann

Zodpovedný za vzťahy s verejnosťou a verejným sektorom. Veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR, a.D.

CC_20190213_150426 2

JUDr. Slavomír Maličkay

Riaditeľ pre komunikáciu DSA

Miroslav Toth 2

Mgr. Miroslav Tóth

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA Trebišov

EBG logo

Dr. Bernhard Beckmann

Člen predsedníctva spoločnosti Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

EBG logo

Prof. Dr. habil. Richard Teßmer

Predseda dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

EBG logo

Dr. Eckhard Fischer

člen dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft

EBG logo

Prof. Dr. habil. Christine Krätzschmar

Zástupkyňa vysokej školy Steinbeis-Hochschule Berlin

EBG logo

Berthold Kuhn

Člen dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

EBG logo

Ernst Wilhelm Stothfang

Člen dozornej rady Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG)

Centrála EBG v Nemecku

centrala-EBG
steinbeis_13_0198